•  Số 39 Đường số 6, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
  •  (+84) 886 088 088

  info@ktic.vn

  Giờ làm việc:

  • Thứ 2 : 08:00 to 16:30
  • Thứ 3 : 08:00 to 16:30
  • Thứ 4 : 08:00 to 16:30
  • Thứ 5 : 08:00 to 16:30
  • Thứ 6 : 08:00 to 16:30